Comitetul de amenajare a spațiului maritim, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, având sediul în Bulevardul Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, titular al Planului de amenajare a spațiului maritim, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru Plan și declanșarea etapei de încadrare.

Versiunea actualizată a Planului de amenajare a spațiului maritim poate fi consultată accesând linkul de mai jos și la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, București, de luni până vineri între orele 830 – 1700.

Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, precum și la adresele de e-mail evaluare.impact@mmediu.ro, liviu.bailesteanu@mdlpa.ro sau bogdan.ghinea@mdlpa.ro, în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.


În temeiul Ordonanței Guvernului nr. 18/2016, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației supune consultării publice prima versiune a proiectului Planului de amenajare a spațiului maritim. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul Planului supus consultării publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Bd. Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București precum și la adresele de e-mail: liviu.bailesteanu@mdlpa.ro sau bogdan.ghinea@mdlpa.ro, până cel târziu la data de 01 iunie 2022.