Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), a doua strategie macro-regională a UE, este o inițiativă comună a României și Austriei dezvoltată ca un mecanism de cooperare a statelor din regiunea Dunării, destinat dezvoltării economice și sociale, prin consolidarea implementării politicilor și legislației UE în țările partenere.

La Strategia Dunării participă 14 state: nouă state membre UE (Austria, România, Bulgaria, Cehia, Croația, Germania – ca stat federal și prin landurile Baden-Württemberg și Bavaria, Slovacia, Slovenia, Ungaria) și cinci state nemembre UE (Bosnia-Herțegovina, Muntenegru, Serbia, Republica Moldova și Ucraina).

Prin înființarea SUERD s-a urmărit intensificarea cooperării statelor din regiunea Dunării, strategia fiind structurată pe patru obiective, fiecăruia corespunzându-i mai multe arii prioritare:

Coordonatorul Național al SUERD este Ministerul Afacerilor Externe, care asigură coordonarea inter-instituțională și colaborarea între instituțiile guvernamentale implicate în implementarea SUERD la nivel național.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (prin Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură) asigură împreună cu Bulgaria și Muntenegru coordonarea din partea României a Ariei Prioritare 3 a SUERD - „Cultură, turism şi contacte directe între oameni”.

De asemenea, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (prin Direcția Generală Administrație Publică) este punct de contact pentru România pentru Aria prioritară 10 - “Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi a cooperării’’, coordonată de Austria şi Slovenia.

Coordonatorii Ariilor prioritare și reprezentanții români în Grupurile Directoare ale Ariilor prioritare

Mai multe informații despre SUERD

Secretariatul pentru SUERD (Danube Strategy Point)

Întrucât importanța unui secretariat dedicat macro-strategiei Dunării a fost reliefată de majoritatea actorilor relevanți SUERD, în 2018, România şi Austria, în calitate de coiniţiatoare ale SUERD, au elaborat şi depus, în vederea obținerii finanțării din Programul Transnațional Dunărea, un proiect privind realizarea activităților aferente Secretariatului pentru SUERD - Danube Strategy Point (DSP).

Perioadă implementare: 52 de luni (01.09.2018 – 31.12.2022)

Bugetul total al proiectului: 3.686.766,01 euro 

Lider de proiect: Primăria Viena

Partener: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Activitățile ce trebuie îndeplinite de către DSP, conform proiectului, respectă principiul cooperării și sunt organizate sub forma a cinci pachete de lucru, după cum urmează:  

Pachet de lucru

Partener responsabil

Asigurarea managementului general al proiectului

Primăria Viena

Creșterea vizibilității SUERD prin  dezvoltarea unor instrumente de informare și promovare pentru publicul țintă

MDLPA

Facilitarea schimbului de informații între ariile prioritare ale SUERD și sprijinirea coordonatorilor de arii prioritare și coordonatorii naționali în implementarea acțiunilor specifice

Primăria Viena

Monitorizarea și evaluarea SUERD

Primăria Viena

Dezvoltarea capacității administrative a coordonatorilor de arii prioritare SUERD și actorilor din statele nemembre

MDLPA


Date de contact:

Biroul DSP Viena
Primăria Viena
EU-Funding Agency
33/9 Kirchberggasse
Viena, 1070
Austria

Biroul DSP București
Ministerul Dezvolării, Lucrărilor Publice și Administrației
Bd. Libertății nr. 14, sector 5
București, cod poștal 050706
Romania

e-mail: office@eusdr-dsp.eu

@EUSDR

@DanubeRegionStrategy

@Danube Region Strategy

@DanubeRegionStrategy