Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 602/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 789/07.10.2016.
Strategia poate fi descarcata de aici.

De aici poate fi descarcata declaratia titularului strategiei realizata in conformitate cu prevederile art. 33, alin 1 lit b din HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.

Forma finală a documentației aferentă procedurii de evaluare strategică de mediu  (publicat 12-08-2016)

In urma consultarii publice proiectul de Strategie integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării si documentatia aferentă procedurii de evaluare strategică de mediu au fost revizuite.

Forma finală a documentației aferentă procedurii de evaluare strategică de mediu:

Invitatie la dezbatere publica, 30 martie 2016  (publicat 20-01-2016)
Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, prin Direcţia Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură, cu sediul în Str. Apolodor, Nr. 17, latura Nord, sector 5, București, în calitate de titular al Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării, invita publicul interesat sa participe la dezbaterea publica a proiectului de Strategie integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării, care va avea loc pe 30 martie 2016, începând cu ora 11.00, la sediul MDRAP, sala de Consiliu, parter. Invitatia poate fi descarcata de aici

Va amintim ca documentele dezbatute (Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării, raportul de mediu și studiul de evaluare adecvată aferent) sunt publicate la aceasta pagina.

Anunt cu privire la declanşarea procedurii de evaluare strategică de mediu

Anunt cu privire la disponibilizarea Strategiei integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării, a Raportului de mediu și Studiului de evaluare adecvată aferente.

In urma consultarii publice proiectul de Strategie integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării a fost revizuit, iar aceasta versiune poate fi descarcată de aici.

Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării este un document strategic care orientează dezvoltarea regiunii Deltei Dunării. Acest document este elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice cu expertiză externă din partea Băncii Mondiale, contractată în cadrul proiectului „Strategie integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării și implementarea acesteia printr-o Investiție Teritorială Integrată”, finanțat din Programul Operațional Asistență Tehnică. Proiectul este implementat în perioada iunie 2013 – mai 2015 și are o în valoare totală de 13,1 milioane lei din care 85 % contribuție FEDR.

Principalele obiective ale proiectului sunt realizarea unei Strategii integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării şi recomandarea de mecanisme instituţionale pentru implementarea instrumentului Investiţii Teritoriale Integrate în perioada 2014-2020. Proiectul este împărțit în 4 componente, rezultatele prevăzute fiind următoarele:

Componenta 1: Analiză diagnostic și viziune asupra teritoriului Deltei Dunării

 • Raport al diagnozei teritoriale;
 • Atelier de lucru pentru consultarea actorilor relevanţi;
 • Document cuprinzând viziunea de dezvoltare a Deltei Dunării;

Componenta 2: Strategie integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării

 • Analize sectoriale de nevoi pentru dezvoltarea Strategiei;
 • Strategia de dezvoltare durabilă integrată;
 • 2 evenimente de consultare publică (ateliere de lucru);
 • Realizarea unei propuneri de ITI Delta Dunării;
 • Raport de evaluare strategică de mediu;
 • Atelier de consultare privind planul de acţiuni;
 • Broşură de popularizare a Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării
 • Plan de acţiune final;
 • Raport final de consultare publică;
 • Conferinţă finală de informare cu privire la rezultatele proiectului.

Componenta 3: Pregătirea punerii în aplicare a abordării integrate pentru perioada de programare 2014-2020

 • Cadrul național metodologic pentru definirea și implementarea Investițiilor Teritoriale Integrate, cu concentrare pe Delta Dunării;
 • Ghid pentru pregătirea proiectelor care vor fi finanțate din ITI
 • Ghid de dezvoltare urbană pentru sprijinirea abordării integrate, în special în zonele urbane funcționale;

Componenta 4: Aplicarea abordării integrate în Polul de Creştere Constanţa

 • Strategie de implementare a abordării integrate în Polul de Creștere Constanța.

În conformitate cu prevederile Memorandumului cu tema Constituirea Grupului Interinstituţional pentru elaborarea Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării pentru perioada 2014-2020, aprobat în cadrul şedinţei Guvernului României din data de 12 decembrie 2012, a fost constituit un grup interinstituțional din care fac parte reprezentanți la nivel de secretar de stat și la nivel de expert tehnic din cele mai relevante instituții la nivel central și local. Grupul interinstituțional este coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene și Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. În cadrul acestui grup sunt dezbătute și validate rezultatele proiectului care se referă la regiunea Deltei Dunării (analiza diagnostic, viziunea de dezvoltare, analize sectoriale de nevoi, strategia de dezvoltare durabilă, planul de acțiuni).

De asemenea, rezultatele proiectului sunt dezbătute în cadrul unei serii de ateliere de lucru organizate la Tulcea cu participarea actorilor locali (autorități locale, reprezentanți ai instituțiilor relevante pentru regiunea Deltei Dunării, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale active în Delta Dunării)