SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ PRIN SISTEME CENTRALIZATE
MĂSURI DE SPRIJIN PENTRU SECTORUL TERMOFICARE
SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE
SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR