www.romania-serbia.net

PROGRAMUL INTERREG IPA DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA-SERBIA 2014-2020
INFORMAȚII BENEFICIARI
Fișa de program

Evaluarea Strategica de Mediu: Etapele 2,3 cf.HG 1076/2004 (Definitivare Raport de Mediu (RM) si Analiza Calitatii RM:

Reuniuni ale Grupului Comun de Lucru pentru viitorul Program de Cooperare Transfrontalieră România - Serbia 2014-2020