www.ro-md.net

Fișă de prezentare
Programul Operațional ENI România – Republica Moldova 2014-2020

INFORMAȚII BENEFICIARI

Aria de cooperare

România, județele: Botoșani, Iași, Vaslui , Galați
Republica Moldova: întreg teritoriul

Centre majore:
București, Suceava, Bacău și Piatra Neamț.

 

Regula de flexibilitate:
10% din bugetul Programului poate fi utilizat după cum urmează:

  • De către beneficiari din România implicați în Proiecte Majore de Infrastructură (PMI) localizați în afara ariei programului, cu condiția ca participarea lor in proiect sa fie necesară, implementării proiectului și să respecte criteriile de eligibilitate definite pentru fiecare procedură de selecție
  • De către beneficiari, inclusiv lideri de proiect, localizați în aria programului, sau de către Beneficiari ai Proiectelor Majore de Infrastructură (PMI) pentru implementarea unor activități necesare realizării obiectivelor proiectului în afara ariei programului.

DOCUMENTELE PROGRAMULUI OPERATIONAL ENI ROMANIA – REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020

ANUNȚURI

EVENIMENTE