Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este unul dintre principalii actori instituționali responsabili de implementarea viziunii Guvernului României cu privire la reforma administrației publice. Astfel, potrivit viziunii asumate prin Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (SCAP), administrația românească trebuie să parcurgă un amplu proces de transformare, de la o administrație concentrată în principal pe furnizarea de servicii punctuale la anumite nevoi ale beneficiarilor la o administrație participativă și în parteneriat, cu servicii de calitate, proiecte comune administrație-societate, capabilă să răspundă unor provocări noi, predictibilă și anticipativă, sprijinită pe instrumente, mecanisme și deprinderi noi. Administrația anului 2020 trebuie să fie o administrație care simplifică și consolidează instituții și mecanisme și să se bazeze pe procese decizionale predictibile și fundamentate, resurse umane profesioniste și un management financiar eficient orientat către interesul public.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației își realizează rolul de coordonator al reformei administrației publice (în colaborare cu Secretariatul General al Guvernului) prin 3 direcții de intervenție majoră: