Ca urmare a finalizării mai multor proiecte de cercetare în cadrul programului ESPON 2020, la nivelul MDLPA (în calitate de Autoritate Națională și Punct Național de Contact pentru programul ESPON 2020) a fost elaborată Fișa teritorială intitulată Structuri și relații teritoriale în România.

Totodată având în vedere actualitatea tematicii proiectelor ESPON 2020 au fost elaborate două documente de valorificare a rezultatelor proiectelor ACPA – Adapting European Cities to Population Ageing: Policy Challenges and Best Practices și ESCAPE - European Shrinking Rural Areas Challenges, Actions and Perspectives for Territorial Governance, incluzând și analize succinte ale situației pentru România, studii de caz, precum și recomandări generale: Adaptarea orașelor la fenomenul de îmbătrânire demografică - provocări și bune practici și Zone rurale în declin - provocări, acțiuni și perspective pentru guvernanța teritorială.