În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de act normativ: Ordonanță a Guvernului privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din Planul Național de Redresare și Reziliență aferente Componentei 10 - Fondul local, Componentei 11- Turism și Cultură, Componentei 14 – Buna guvernanță și Componentei 15 – Educație.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 01.08.2022.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Bd. Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, la adresa de e-mail: transparenta@mdlpa.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.