Programul național privind expertizarea clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate și de învățământ (program) se va derula în perioada 2023-2025 și are ca obiectiv general finanţarea serviciilor de expertiză tehnică în vederea încadrării într-o clasă de risc seismic şi a fundamentării măsurilor de intervenţie pentru construcţiile din sistemele de sănătate și de învățământ. 

Introducerea în program a serviciilor de expertiză tehnică în vederea încadrării într-o clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție pentru construcțiile cu destinația de unități sau instituții de învățământ în care se desfășoară activități didactice și pentru construcțiile cu destinația de spital, policlinică sau dispensar policlinic, se poate face numai după finalizarea procedurii de evaluare vizuală rapidă a clădirilor, potrivit prevederilor Legii nr. 212/2022, cu modificările ulterioare.

Beneficiarii programului sunt unitățile și subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentate de autoritățile administrației publice locale, inclusiv de autoritățile administrației publice locale ale municipiului București.

În vederea dobândirii calității de beneficiari ai programului, unitățile sanitare publice și instituțiile publice încheie acorduri de parteneriat cu ministerele și instituțiile publice în subordinea/coordonarea cărora funcționează, prin care stabilesc condițiile participării la program.

Pentru urgentarea expertizării tehnice a fondului construit aferent sistemului de învățământ și de sănătate, pot fi finanțate prin program expertizele tehnice în vederea încadrării construcțiilor într-o clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție pentru clădirile deținute de instituțiile din subordinea/coordonarea Ministerului Educației și pentru cele aparținând unităților sanitare publice și instituțiilor aflate în subordinea Ministerului Sănătății sau altor ministere și instituții cu rețele sanitare proprii, cu excepția celor finanțate integral de la bugetul de stat.