Strategia Guvernului în domeniul constructiei de locuințe urmãrește îmbunãtãțirea condițiilor de viațã, prin asigurarea accesului la o locuințã decentã a cetãțenilor României, prin dezvoltarea programelor de construcții locuințe sociale sau a celor care au caracter social, în vederea ajutorãrii categoriilor de persoane cu venituri modeste, în special a tinerilor, în acest mod realizându-se stabilitatea tinerilor specialiști.

Se are în vedere și necesitatea asigurãrii de locuințe pentru chiriașii evacuați din casele nationalizate. Pe baza unei metodologii proprii, a fost avansatã o propunere de definiție a vulnerabilitãții din punct de vedere al locuirii, care urmeazã sã capete aspect legal, precum și o aplicație informaticã de evidențã și raportare a situației persoanelor fãrã adãpost, în vederea fundamentãrii programelor de locuințe sociale.

Programele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în acest domeniu: