Transparența contribuie la consolidarea principiilor democrației și la respectarea drepturilor fundamentale, așa cum sunt definite în articolul 6 al Tratatului UE și în Carta drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene.

Transparența urmărește asigurarea unui acces mai larg al cetățenilor la informațiile și documentele aflate în posesia instituțiilor statului, participarea cetățenilor la procesul decizional și asigurarea legitimității, eficacității și responsabilității administratiei față de cetățean.

Conceptul de transparență a procesului decizional derulat în instituții se referă la asigurarea accesului cetățenilor la documentele aflate în gestiunea instituțiilor statului precum și la consultarea cetățenilor cu privire la adoptarea unor reglementări.

Concret, transparența implică:

  • informarea din oficiu a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și asupra proiectelor de acte normative;
  • consultarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite, la inițiativa autorităților publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
  • participarea activă a cetățenilor la luarea deciziilor administrative și în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative

Tratatul instituind Uniunea Europeanã consacrã noțiunea de transparență în primul sãu articol, alineatul doi, care stabilește că deciziile se iau într-o manieră cât se poate de deschisă și mai aproape de cetățean.

Articolul 255 din Tratat, introdus în anul 1997, asigură oricărui cetățean din Uniune și oricărei personalități fizice sau juridice rezidente sau care deține un birou înregistrat într-un Stat Membru, dreptul de acces la documentele Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.

Regulamentul din 30 mai 2001 implementează dreptul de acces la documentele emise de cele trei instituții. stipulând doar douã excepții: cazurile în care accesul este automat refuzat, pentru a asigura securitatea publicã, apãrarea, relațiile internaționale s.a. și cele în care se refuzã accesul cu scopul asigurării protecției intereselor comerciale ale individului - dacã nu există un interes public pentru comunicarea informațiilor.

Proiectul constituțional în curs de ratificare și revizuire extinde principiul accesului la documentele emise de toate instituțiile, organismele, birourile și agențiile UE.

În România, asigurarea transparenței instituționale este reglementată de Legea nr. 52/2003, care cuprinde prevederile legislației europene.

La nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, transparența este asigurată de Direcția Generală Juridică care menține relația cu Parlamentul, inițiază și organizează consultări cu societatea civilã (sindicate, patronate, organizații neguvernamentale) și asigură transparență la nivelul instituției în procesul decizional.

Pentru a oferi cetățenilor posibilitatea de a participa activ la elaborarea reglementărilor, Direcția Generală Juridică organizează acțiuni pentru informarea și consultarea cetățenilor și a societății civile asupra problemelor de interes public ce urmează să fie dezbătute și asupra proiectelor de acte normative.

Contact:
transparenta@mdlpa.ro
Tel: 0372 114 569
Serviciul Relaţia cu Parlamentul
Direcția Generală Juridică
Iulia MATEI, consilier evaluare examinare