Administrația publică, prin autoritățile sale de la nivel central și local, are menirea de a pune în aplicare legile, pentru satisfacerea nevoilor și intereselor generale ale colectivităților umane și pentru a asigura buna funcționare a serviciilor publice, în beneficiul cetățenilor.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) este autoritatea responsabilă de realizarea politicilor guvernamentale în domeniul administrației publice. Astfel, MDLPA inițiază, promovează, facilitează implementarea și monitorizează măsurile strategice de reformă a administrației publice din România, implicând partenerii din administrația publică, mediul academic, sectorul privat și societatea civilă și utilizând experiența și bunele practici din alte state, pentru îmbunătățirea calității serviciilor publice furnizate cetățenilor.

În cadrul ministerului, competențele și responsabilitățile în domeniu sunt exercitate de către Direcția Generală Administrație Publică, care gestionează următoarele arii majore de activitate: reorganizarea administrativ-teritorială și descentralizarea administrativă și financiară, reforma administrației publice, politici fiscale și bugetare locale, servicii comunitare de utilități publice, parcuri industriale și ajutor de stat.

Direcția Generală Administrație Publică îndeplinește atribuțiile de Organism intermediar pentru Aria de concentrare 4 – Îmbunătățirea mediului înconjurător, a Programului de Cooperare Elvețiano-Român.