Ce sunt politicile publice?

Politicile publice =totalitatea activităţilor desfăşurate de administraţia publică centrală de specialitate în scopul soluţionării problemelor de politici publice identificate. O anumită soluţie poate fi implementată prin intermediul unuia sau mai multor acte normative (Ex: Strategii, planuri de acţiune, propuneri de politici publice);

Problema de politică publică= condiţie sau situaţie care generează nevoi ori insatisfacţii, pentru a căror corecţie este necesară acţiunea guvernamentală;

Propunerea de politici publice = document care conține informații despre variantele de politici publice identificate, precum și fundamentarea atât a acestora, cât și a celei care este recomandată să fie adoptată spre implementare. Documentul conține, de asemenea, o prezentare a planului de acțiune preconizat pentru implementarea acelei variante de politică publică care este aleasă spre implementare;

Varianta de politică publică aleasă spre a fi implementată = acea variantă dintre cele prezentate în propunerea de politici publice care obține acordul conducerii ministerului inițiator în vederea implementării ei;

Implementarea variantei de politici publice = etapă a procesului politicilor publice care constă în totalitatea activităților prin care o variantă de politici publice este pusă în aplicare, prin adoptarea unuia sau mai multor acte normative, respectiv aplicarea unui plan de acțiune corespunzător.

Etapele procesului politicilor publice desfășurat la nivelul organelor de specialitate ale administrației publice centrale presupun:

 1. identificarea, alegerea și fundamentarea variantelor de politici publice;
 2. monitorizarea implementării și evaluarea politicii publice.

Identificarea problemei de politici publice se realizează folosindu-se următoarele surse:

 1. Programul de guvernare;
 2. strategiile sectoriale și generale ale autorităților administrației publice centrale inițiatoare de proiecte de acte normative;
 3. problemele care apar pe parcursul guvernării și care au un impact economic, social și ecologic semnificativ.

Abordarea instituţională a planificării politicilor publice este axată pe managementul şi coordonarea problemelor la nivel instituţional, folosind ca instrumente: planificarea resurselor financiare, umane şi administrative, şi dezvoltarea de modele instituţionale eficiente.

Baza legală:

Beneficii principale aduse ministerului:

 • Întărirea capacităţii instituţionale a ministerului în privinţa planificării strategice, a analizei  politicilor publice, precum şi a monitorizării şi evaluării acestora; 
 • Creşterea  transparenţei decizionale; 
 • Crearea conexiunilor dintre planificarea politicilor publice şi planificarea bugetară;
 • Îmbunătăţirea sistemului de consultare, atât în cadru interministerial, cât şi în cadru intraministerial;
 • Întărirea  capacităţii decizionale pentru rezolvarea problemelor specifice; 
 • Vizibilitate instituţională.

Consultarea proiectelor de politici publice

Politicile aflate în consultare se regăsesc la secţiunile Transparenţă şi Consultări Interministeriale 

Utile:

Informaţii/Prezentări

Ciclul Politicilor Publice

 Alte aspecte de interes din domeniul politicilor publice: