Puteți trimite o petiție la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației folosind formularul online, prin e-mail sau prin poștă la adresa Compartiment petiții, Bd. Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, cod poștal 050706.

FORMULAR PETITIE ONLINE
Email compartiment.petitii@mdlpa.gov.ro

Ce reprezintă o petiție?
Constituția României prevede, la art. 51 că cetățenii și organizațiile legal constituite au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții. Acest drept este reglementat în detaliu prin OG nr. 27/2002.
Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice. Petițiile se formulează în nume propriu ori, în cazul organizațiilor, în numele colectivelor pe care le reprezintă.

Atenție! Nu folosiți formularul de petiții online pentru comunicarea inter-instituțională sau cea purtată în cadru legal specific (de ex. transmitere de adrese, corespondență privind derularea unor relații contractuale, solicitări de puncte de vedere cu privire la reglementări legale, contencios administrative). Pentru aceste tipuri de solicitări, vă rugăm folosiți datele din secțiunea Contact a site-ului.

Cum se soluționează petițiile?
MDLPA are obligația de a soluționa petitia dvs, de regulă, in termen de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii acestui termen cu cel mult 15 zile. Daca petiția dvs. nu este de competența MDLPA, aceasta va fi redirecționată instituțiilor competente. Vă puteți informa despre competențele MDLPA consultând site-ul nostru. Programele și strategiile ministerului sunt prezentate aici.

În cazul în care un petiționar adresează aceleiași autorități sau instituții publice mai multe petiții, sesizând aceeași problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petițiile primite. Dacă după trimiterea răspunsului se primește o nouă petiție de la același petiționar ori de la o autoritate sau instituție publică greșit sesizată, cu același conținut, aceasta se clasează, la numărul inițial făcându-se mențiune despre faptul ca s-a răspuns.

Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului nu se iau în considerare și se clasează.

Informare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal