Ce este Observatorul Teritorial ?

Observatorul Teritorial este o aplicație informaticã interactivã care realizeazã analiza datelor în profil teritorial și cuantificãri ale impactului teritorial al programelor publice în domeniul amenajãrii teritoriului, urbanismului, locuirii și dezvoltãrii regionale, prin intermediul unui sistem informațional geografic și al unei baze de date care cuprinde informații și date statistice necesare pentru caracterizarea unui teritoriu.

Prin analizele realizate în cadrul acestei aplicații se poate evidenția dinamica dezvoltãrii regionale și locale pe întreg teritoriul României. Sistemul informațional include reprezentãri cartografice care permit urmãrirea evoluției în timp și în spațiu a unui numãr mare de indicatori din domeniile de activitate relevante pentru dezvoltarea teritorialã și va funcționa ca un instrument de monitorizare a Strategiei naționale de dezvoltare teritorialã a României.

De asemenea, Observatorul teritorial va integra informațiile cuprinse în documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism, în special cele din planurile urbanistice generale, pentru a sprijini autoritãțile publice și toți factorii interesați în fundamentarea deciziilor în procesul de planificare teritorialã.

Care sunt informațiile generate?

Observatorul Teritorial faciliteazã obținerea de la principalii furnizori de date și prelucrarea de date statistice și informații spațiale din categoriile: caracteristici geografice și organizare administrativã, demografie și populație, locuire, intrastructurã și servicii sociale, dezvoltare economicã, amenajarea teritoriului și urbanism. Datele cuprinse în cadrul sistemului informațional sunt actualizate periodic, agregate și prezentate în formã sinteticã în hãrți, tabele și indicatori statistici.

Aplicația Observator teritorial, disponibilã are urmãtoarele funcții principale:

  • geoportal cu informații actualizate permanent;
  • bazã de date care cuprinde indicatori statistici la nivel național, regional, județean, local
  • instrumente de analizã a datelor teritoriale și de monitorizare a implementãrii Strategiei de Dezvoltare Teritorialã a României

Proiectul prin care a fost realizat Observatorul Teritorial

Necesitatea cunoașterii caracteristicilor teritoriului și a nevoii de monitorizare a impactului teritorial al programelor derulate, în vederea îmbunãtãțirii calitãții și eficienței politicilor și programelor implementate, Ministerul Dezvoltãrii Regionale și Administrației Publice, prin Direcția Generalã Dezvoltare Regionalã și Infrastructurã, a inițiat proiectul Observator Teritorial - instrument tehnic informațional în sprijinul politicilor publice de dezvoltare teritorialã.

Prin implementarea OT, MDRAP are la dispoziție o soluție geospațialã capabilã sã prelucreze un volum mare de informații necesare gestionãrii eficiente a teritoriului și care asigurã, odatã cu dezvoltãrile ulterioare de conținut și reglementare:

  • corelarea și concentrarea tuturor informațiilor geospațiale și tehnice necesare gestionãrii eficiente a politicilor de dezvoltare regionalã și amenajarea teritoriului, dinamici teritoriale, urbanism și gestiunea localitãților, locuire și locuințe, lucrãri publice;
  • stabilirea prioritãților și repartizarea corespunzãtoare a proiectelor de interes public;
  • suport informațional în luarea deciziilor;
  • optimizarea comunicãrii cu specialiști, cu consiliile județene și locale, informațiile conținute în cadrul Observatorului Teritorial vor putea fi vizualizate, interpretate și raportate.

În cadrul proiectului, pe lângã dezvoltarea și implementarea OT au fost incluse activitãți de colectare și generare de indicatori statistici și servicii de consultanțã pentru oficializarea protocolului inter-instituțional de inter-operabilitate și compatibilitate cu administrațiile publice centrale și locale producãtoare de informații, activitãți pentru elaborarea planului de dezvoltare / extindere la nivel național de la proiectul pilot dezvoltat în cadrul proiectului pânã la nivelul acoperirii întregii țãri.

Proiect a fost implementat de Ministerul Dezvoltãrii Regionale și Administrației Publice în perioada februarie 2012 - noiembrie 2015 și a fost, finanțat prin Programul Operațional "Dezvoltarea Capacitãții Administrative" 2007-2013. Bugetul total al proiectului a fost de 3.034.854,92 lei fãrã TVA.

Atlas teritorial on-line