MARSPLAN-BS reprezintã denumirea proiectului „Amenajarea spațiului maritim în zona transfrontalierã din Marea Neagrã – România, Bulgaria” (“Cross-Border MARitime Spatial PLAN for the Black Sea – Romania and Bulgaria”).

Pentru a sprijini implementarea Directivei 2014/89/UE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim, Comisia Europeanã a aprobat proiectul “Cross-Border MARitime Spatial PLAN for the Black Sea – Romania and Bulgaria” MARSPLAN-BS (Amenajarea spațiului maritim în zona transfrontalierã din Marea Neagrã – România, Bulgaria MARSPLAN-BS).

Proiectul MARSPLAN-BS, implementat în cadrul unui parteneriat format din 10 instituții din România și Bulgaria, are ca obiective principale:

 • sprijinirea implementãrii Directivei de planificare maritimã spațialã;
 • crearea unui cadru instituțional pentru planificarea maritimã spațialã transfrontalierã;
 • consolidarea cooperãrii transfrontaliere și schimbul de informații dintre România și Bulgaria în subiectele legate de planificarea maritimã;
 • crearea unei viziuni și a unor obiective strategice pentru aria Mãrii Negre, luând în considerare și interacțiunea dintre teritoriu și mare;
 • elaborarea planului spațial maritim pentru aria transfrontalierã România-Bulgaria indentificatã Mangalia – Șabla;
 • diseminarea largã a informațiilor privind planificarea spațialã maritimã în Marea Neagrã și bunele practici cãtre toți actorii relevanți.

Parteneriatul proiectului condus de Ministerul Dezvoltãrii Regionale și Administrației Publice este format din 10 instituții din România și Bulgaria relevante pentru implementarea directivei de planificare maritimã spațialã din cadrul administrației publice centrale și mediului academic și de cercetare:

 • Ministerul Dezvoltãrii Regionale și Administrației Publice (RO) - Partener Principal
 • Ministerul Dezvoltãrii Regionale și Lucrãrilor Publice (BG)
 • Ministerul Apelor și Pãdurilor (RO)
 • Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Marinã “Grigore Antipa” (RO)
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunãrii" (RO)
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorialã Durabilã URBAN INCERC (RO)
 • Universitatea "Ovidius" din Constanța (RO)
 • Institutul de Oceanologie - Academia Bulgarã de Științe (BG)
 • Agenția Executivã "Administrația maritimã" (BG)
 • Compania bulgarã de infrastructurã pentru porturi (BG)

Proiectul este finanțat prin Acordul de grant EASME/EMFF/2014/1.2.1.5/2/SI2.707672 MSP LOT 1 Black Sea/ MARSPAN-BS încheiat între Agenția Executivã pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, delegatã de Comisia Europeanã, și Ministerul Dezvoltãrii Regionale și Administrației Publice.

Proiectul are o valoare totalã de 2.049.015,74 de euro, din care 1.639.212,59 de euro reprezintã fonduri asigurate din grantul Comisiei Europene, prin intermediul Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME).

Perioada de implementare a proiectului este de 30 de luni.

Proiectul va fi finalizat pe 19 februarie 2018.