www.interregeurope.eu
PROGRAMUL DE COOPERARE INTERREGIONALA INTERREG EUROPE
Fișa de program

Programul INTERREG EUROPE urmărește îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor și programelor de dezvoltare regională, în principal a celor care urmăresc investițiile pentru creștere economică și a locurilor de muncă și, după caz, a celor de cooperare teritorială europeană, prin promovarea schimbului de experiență și a învățării de noi politici de către actorii de interes regional.

Programul are un buget de 359 de milioane de euro, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), pentru perioada 2014-2020, din care:

 • 322.4 milioane de euro pentru proiecte de cooperare interregională implementate de partenerii din UE. Partenerii din Norvegia și Elveția vor fi co-finanțați din fonduri naționale de țările respective,
 • 15.3 milioane de euro pentru platforme de învățare de politici publice,
 • 21,3 milioane de euro pentru asistența tehnică a programului - configurare, implementare, monitorizare etc.
Co-finanțarea proiectelor
 • 85% din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) pentru instituțiile publice și organismele de drept public din cele 28 de state membre ale UE,75% pentru organismele private non-profit din cele 28 de state membre UE,
 • 50% finanțare norvegiană pentru organismele publice de drept public și organismele private non-profit din Norvegia,
 • finanțare elvețiană: partenerii din Elveția sunt invitați să contacteze punctul național elvețian de contact Interreg pentru informații privind oportunitățile de finanțare din Elveția.

Beneficiarii eligibili sunt:

 • autorități publice - naționale, regionale sau locale,
 • organisme de drept public,
 • organisme private non-profit: agenții, institute de cercetare, organizații specializate în politici publice etc.

REZULTATELE INTERREG EUROPE 2014-2020

Programul este activ în 30 de țări: cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, Elveția și Norvegia.

Autoritatea de Management a programului este Franța, prin Regiunea Nord-Pas de Calais, iar Secretariatul Tehnic Comun are sediul în Lille. Autoritatea Națională, din partea României, este Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, prin Direcția Programe de Cooperare Teritorială Europeană.

Cum puteți participa la program:

 • luați legătura cu un grup de actori interesați,
 • deveniți lider de proiect sau partener într-un proiect de cooperare interregională,
 • înscrieți-vă pe platformele de învățare de politici.

Documentele programului

Scrisoare de sprijin

FIŞĂ DE PREZENTARE A PROGRAMULUI  DE COOPERARE INTERREGIONALĂ INTERREG EUROPE (2021-2027) (doc)

FIŞĂ DE PREZENTARE A PROGRAMULUI  DE COOPERARE INTERREGIONALĂ INTERREG EUROPE (2021-2027) (pdf)

Contacte

Secretariatul Comun
45 rue de Tournai – 59000 Lille – France
Tel: +33 328 144 100 - Fax: +33 328 144 109
http://www.interregeurope.eu/

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Serviciul Autorități Naționale pentru Programe Europene
Bvd. Libertatii, nr. 14, sector 5, Bucuresti
Tel: +40372 111 305

Buletin
http://www.interregeurope.eu/account/registration/

APELURI DE PROIECTE

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE

PREZENTARI