Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice (DIBGPP) din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei (MDLPA) a fost înființată în anul 2017 prin reorganizarea Direcției Etică, Integritate și Bună Guvernare (DEIBG) și prin preluarea activităţii, atribuţiilor şi personalului de la Unitatea de Politici Publice (UPP) din cadrul aceleiași instituții.

Documente realizate în cadrul proiectului - „Calitate, Standarde, Performanță - premisele unui management eficient la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”, Cod SIPOCA 47

Structura organizatorică a direcției:

  • SERVICIUL ANTICORUPȚIE – responsabil cu prevenirea corupției/ incidentelor de integritate, implementarea prevederilor Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016 – 2020 în cadrul MDRAP, al structurilor din subordinea/ sub autoritatea acestuia, precum și la nivelul administrației publice locale  și promovarea Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă la nivelul administrației publice locale (APL);
  • UNITATEA DE POLITICI PUBLICE – responsabilă cu asigurarea suportului necesar dezvoltării capacităţii administrative a instituţiei - în domeniile: planificare strategică, sistem de control intern/ managerial și consolidarea implementării standardelor de control intern managerial la nivel central și local.
  • Integritate
  • Politici Publice
  • Proiecte
  • Harta interactivă a bunelor practici identificate în domeniul prevenirii corupției la nivelul administrației publice locale
  • Știri și evenimente

Date de contact:

Chestionar realizat în cadrul proiectului „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică“