www.espon.eu

NOUTĂȚI

Programul de cooperare ESPON 2030, Rețeaua europeană de observare a dezvoltării și coeziunii teritoriale, a fost aprobat de către Comisia Europeană la începutul lunii iulie 2022.

Este a patra ediție a programului ESPON și a treia la care participă România ca stat membru al Uniunii Europene. De la crearea sa în 2002, Programul ESPON a contribuit la elaborarea politicilor prin analiza tendințelor teritoriale și producerea de date și cunoștințe în beneficiul factorilor de decizie de la diferite niveluri din întreaga Europă.

Aria programului acoperă teritoriul celor 27 state membre UE, precum și al celor 4 state partenere ale programului: Elveția, Islanda, Norvegia și Liechtenstein.

Luând în considerare principalele provocări teritoriale actuale și cadrul politic de coeziune teritorială stabilit de statele membre UE, misiunea programului ESPON 2030 este de a oferi informații teritoriale pentru a sprijini părțile interesate de la toate nivelurile în realizarea tranziției verzi către economii neutre din punct de vedere climatic, asigurând în același timp condiții de viață echitabile pentru toți”.

Bugetul total al programului ESPON 2030 este de 60 milioane euro, din care 48 milioane euro reprezintă alocarea din FEDR pentru perioada 2021-2027.

Autoritatea de Management a programului este statul Luxemburg, prin Ministerul Energiei și Amenajării Teritoriului, Departamentul pentru Amenajarea Teritoriului.

Autoritatea Națională pentru România este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Programul ESPON 2030 se implementează printr-o operațiune unică ce include activitățile privind „producerea de informații” și „dezvoltarea cunoștințelor” necesare pentru realizarea obiectivelor programului. În prima etapă, ESPON își concentrează activitățile pe patru priorități implementate prin Planuri tematice de acțiune (TAP):

  • Teritorii neutre din punct de vedere climatic;
  • Guvernanța noilor geografii;
  • Locuri reziliente la crize;
  • Perspective pentru toți oamenii și toate teritoriile.

De asemenea, în anul 2023 se vor adăuga patru noi Planuri tematice de acțiune, pentru care a fost lansată o consultare publică cu termen 1 martie 2023 (mai multe detalii aici):

  • Adaptarea la impactul schimbărilor climatice
  • Viața, munca și călătoriile peste granițe
  • Conectivitate inteligentă
  • Teritorii europene în interacțiuni globale.

Informații suplimentare privind programul ESPON sunt disponibile pe www.espon.eu. De asemenea, puteți consulta această prezentare în limba română a programului ESPON 2030, destinată publicului larg, care poate fi descărcată în format pdf.

INSTITUȚIE RESPONSABILĂ
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Direcția Generala Dezvoltare Regionala si Infrastructura / Directia Politici si Strategii
Tel: 0372 114 570
radu.necsuliu@mdlpa.ro
amalia.virdol@mdlpa.ro

DOCUMENTE DE PROGRAMARE
Programul ESPON 2030

ARHIVA ESPON 2020

APELURI