www.espon.eu

Programul de cooperare ESPON 2020 a fost adoptat de Comisia Europeană pe data de 12 februarie 2015. ESPON 2020 continuă programul ESPON 2013 și susține cercetarea teritoriului european, pentru fundamentarea politicilor europene.

Aria programului acoperă teritoriul celor 28 state membre UE, precum și al celor 4 state partenere ale programului: Islanda, Norvegia, Lichtenstein și Elveția.

Bugetul total al programului ESPON 2020 este de 48,6 milioane de euro, din care 41,3 milioane de euro reprezintă alocarea din Fondul European pentru Dezvoltare Regională pentru perioada 2014-2020.

În calitate de țară membră a programului, România va beneficia de rezultatele ESPON 2020, constând în analize teritoriale și studii asupra tendințelor europene în diverse domenii de actualitate: evoluții pe piața muncii sau în domeniul investițiilor, modele de navetism, schimbări demografice, impactul schimbărilor climatice asupra teritoriului european etc.

Rezultatele cercetărilor și proiectelor realizate în cadrul ESPON 2020 vor fi utilizate la fundamentarea și îmbunătățirea politicilor comunitare cu impact teritorial și vor fi valorizate de statele participante prin instrumente și politici adaptate particularităților naționale și regionale. La aceasta vor contribui și analizele care vor fi realizate în cadrul programului la solicitarea autorităților naționale și regionale privind probleme specifice teritoriilor respective și relevante la nivel european.

Axe prioritare: pentru îndeplinirea obiectivelor programului, au fost stabilite două axe prioritare:

 • axa prioritară 1 - centrată pe producerea de informații teritoriale, transferul acestora, observare, instrumente și diseminare,
 • axa prioritară 2 - asistență tehnică.

Axa prioritară 1 va finanța o operațiune cu beneficiar unic: Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială (GECT ESPON 2020), aceasta urmând să contracteze servicii către instituțiile de cercetare prin proceduri de achiziție publică.
Fondurile alocate axei prioritare 1 vor finanța proiecte de cercetare care vor contribui la:

 • Furnizarea de informații teritoriale prin cercetare aplicată,
 • Creșterea transferului de cunoștințe/informații teritoriale,
 • Îmbunătățirea capacității de observare a teritoriului și a instrumentelor dedicate analizei teritoriale,
 • O mai bună diseminare și valorificare a rezultatelor cercetărilor teritoriale de către utilizatorii interesați.

Autoritatea de Management a programului este statul Luxemburg, prin Ministerul Dezvoltării Durabile si Infrastructurii, Departamentul pentru Planificare Teritorialã si Dezvoltare (DATER), Divizia pentru Afaceri Europene.
Autoritatea Națională pentru România este Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Informații suplimentare privind programul ESPON sunt disponibile în site-ul programului, www.espon.eu.

INSTITUȚII RESPONSABILE
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Direcția Generala Dezvoltare Regionala si Infrastructura / Directia Politici si Strategii
Tel: 037 211 4525

DOCUMENTE DE PROGRAMARE
Programul ESPON 2020

EVENIMENTE

Noutăți

GECT ESPON a lansat 3 cereri de ofertă pentru Analize focalizate:

  1. Regional strategies for sustainable and inclusive territorial development (ReSSI) – Regional interplay and EU dialogue, (Stakeholder-ul coordonator este Consiliul Local Coventry);
  2. Spatial dynamics and strategic planning in metropolitan areas - SPIMA, (Stakeholder-ul coordonator este municipalitatea Oslo);
  3. Thinking and planning in areas of territorial cooperation (TCA), (Stakeholder-ul coordonator este Oficiul Federal pentru Dezvoltare Teritorială din Elveția ARE).

Accesand link-urile pentru fiecare dintre cele 3 teme pot fi vizualizate detalii privind instituțiile interesate care au propus tema de cercetare (Stakeholderi), obiectivele de cercetare stabilite, bugetul maxim disponibil și termenul limită pentru depunerea ofertelor.
Mai multe informații privind apelurile puteți găsi pe ESPON Website.

 • În curs de derulare - Transnational Outreach Support 2016-2019
  ERATĂ – Termenul limită pentru transmiterea aplicațiilor în cadrul apelului menționat a fost prelungit până la data de 12 Septembrie 2016, ora 10:30.
  Mai multe informații privind acest apel găsiți pe ESPON Website.
  Contactați ESPON pentru dezbateri pe tema cercetării privind dezvoltarea teritorială viitoare!
 • ESPON – Territorial Futures on LinkedIn și RegioNetwork on Yammer.
  Mai multe informații despre proiectul de cercetare aplicată Possible European Territorial Futures pe ESPON Website.
 • Cerere de ofertă
  În curs de derulare - Transnational Outreach Support 2016-2019”
  ESPON GECT a lansat o cerere de ofertă pentru "Transnational Outreach Support 2016-2019”. Termenul limită pentru transmiterea aplicațiilor în cadrul apelului menționat este 16 August 2016 ora 10h30. Alte informații sunt disponibile pe ESPON Website.
 • Cercetare aplicată – Anunț preliminar privind noile teme de cercetare aplicată

În 2017 ESPON GECT va lansa cereri de oferte pentru 7 din următoarele 15 teme de cercetare aplicată:

 1. Functional Urban and Metropolitan Regions in Europe
 2. Financial Instruments and Territorial Cohesion
 3. Green Infrastructures and ecosystem services
 4. Blue Growth in Europe
 5. European Territorial Reference Framework towards 2050
 6. Transport Systems in a Polycentric Europe
 7. Youth Unemployment: Territorial trends and regional resilience
 8. Vision building in cross-border regions
 9. Economic impacts of natural hazards
 10. Territorial consequences of limiting land take
 11. Circular Economy and Territorial Consequences
 12. Flows of Migrants and Refugees
 13. Growth beyond GDP
 14. Macro-regional links and interdependencies
 15. Territories with geographical specificities.

Cele 7 cereri de oferte pentru cercetare aplicată vor fi lansate în 2017 după selecția realizată de Comitetul de Monitorizare ESPON 2020. Mai multe informații găsiți pe ESPON Website

Analize focalizate
Propuneri ale instituțiilor interesate pentru Analize focalizate ESPON

Pe 8 iulie 2016 în cadrul Programului de cooperare ESPON 2020 a fost lansat cel de-al doilea apel pentru transmiterea de propuneri de teme în vederea elaborării de analize focalizate în domeniul dezvoltării teritoriale. Apelul se adresează instituțiilor interesate (ministere, autorități naționale, locale, agenții de dezvoltare regional). Cei interesați pot elabora o propunere de proiect care va fi transmisă către ESPON GETC. Propunerile selectate vor fi luate în considerare pentru implementare ca proiecte de Analize focalizate. GECT ESPON evaluează de două ori pe an propunerile instituțiilor interesate primite până la un anumit termen limită. Urmatorul termen de depunere este 19 august 2016.

Toată documentația poate fi descărcată de pe site-ul ESPON.

Publicații

ESPON Policy Brief "Second Tier Cities Matter"

Datele statistice arată că distribuția semnificativă a investițiilor la nivelul statelor este asociată cu performanțele economice ale orașelor de rang secundar. O dezvoltare policentrică în Europa poate fi obținută prin consolidarea rolului acestora orașe mari și prin promovarea dezvoltării rețelei orașelor la nivel regional, national și European.

Acest Policy Brief evidențiază importanța orașelor de rang secundar pentru creșterea economică și crearea locurilor de muncă, cât și pentru dezvoltarea teritorială policentrică și coezivă.

Documentul "Second Tier Cities Matter" este disponibil pe ESPON Website.

Evenimente
Seminarul ESPON

“Territory matters: Keeping Europe and its regions competitive” (Teritoriul contează: consolidarea competitivității Europei și a regiunilor sale)

Amsterdam, 16-17 iunie 2016

Experți în politici publice, profesioniști în domeniul dezvoltării teritoriale, cercetători au dezbătut teme relevante pentru dezvoltarea regiunilor și a orașelor la Seminarul organizat în cooperare cu Președinția Olandeză a Consiliului Uniunii Europene.

Prezentările susținute și fotografii din cadrul seminarului sunt disponibile pe ESPON website și pe ESPON YouTube channel.

Atelierul de lucru ESPON

“European second tier cities in cohesive territorial development” (Orașele europene de rang secundar în contextual dezvoltării teritoriale coezive)

Berlin, 1 iunie 2016 – Orașele de rang secundar sunt poli de creștere ce joacă un rol important în sistemele urbane naționale, uneori având performanțe mai bune decât orașele capitală. Atelierul de lucru a pus accent pe evoluția acestor orașe în timpul crizei economice și pe modul în care au reușit să iasă din aceasta.

Concluzii și informații suplimentare pe ESPON Website.

GECT ESPON: 2 posturi libere de stagiari pe perioadă determinată!

Termenul limită pentru aplicații este 16 August 2016.

Mai multe informații pe site-ul ESPON

Lansarea primei cereri de oferte pentru Cercetare Aplicată în cadrul programului ESPON 2020

În luna decembrie au fost lansate 7 cereri de oferte pentru cercetare aplicată ESPON (Axa prioritară 1, Obiectivul specific 1).

Cele 7 teme de cercetare din această prima etapa de contractare pentru proiectele de cercetare ESPON sunt:

 1. The Geography of New Employment Dynamics in Europe
 2. The World in Europe, global FDI flows towards Europe
 3. Small and Medium-sized Enterprises in European Regions and Cities
 4. Territories and low-carbon economy
 5. Inner Peripheries: national territories facing challenges of access to basic services of general interest
 6. Possible European Territorial Futures
 7. Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe

Accesand link-urile pentru fiecare din cele 7 teme pot fi vizualizate detalii privind întrebările cheie la care trebuie să răspundă fiecare cercetare, bugetul maxim disponibil și termenul limită pentru depunerea ofertelor.

Termenii de referinta si formularele ce trebuie completate pot fi solicitate prin e-mail la adresa tenders@espon.eu sau descarcate de pe Portail des Marchés Publics. Termenul limita pentru accesarea documentelor este 2 februarie 2016.
De asemenea, orice alte informatii suplimentare / clarificari vor fi solicitate prin e-mail la adresa tenders@espon.eu.

Programul ESPON 2020, aprobat de Comisia Europeana - 27 Februarie 2015