PROGRAMUL TRANSNAȚIONAL DUNĂREA 2014-2020

FIȘA DE PREZENTARE

www.interreg-danube.eu

Programul Transnațional Dunărea are ca principal obiectiv stimularea inovării și a spiritului antreprenorial, conservarea patrimoniului natural și cultural din regiunea Dunării, îmbunătățirea conectivității și sprijinirea tranziției înspre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon.Programul transnațional Dunarea finanțează proiecte de cooperare transnațională în conformitate cu prioritățile Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (EUSDR).

Aria eligibilă a programului corespunde zonei vizate de strategie si include regiuni din nouă state membre: Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Germania (landurile Baden Wurttemberg și Bavaria), România, Slovacia și Slovenia, dar și din trei țări din afara UE: Bosnia-Herțegovina, Serbia, Muntenegru, Moldova și Ucraina (oblasturile Chernivetska, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska, Odessa).

Bugetul Programului de cooperare transnațională pentru regiunea Dunării este în valoare de 263 milioane de euro:

 • 202 milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR); FEDR are drept obiectiv consolidarea coeziunii economice și sociale în Uniunea Europeană prin reducerea dezechilibrelor dintre regiunile acesteia (în perioada 2014-2020, FEDR va investi peste 199 de miliarde de euro în regiunile Europei);
 • 19,8 milioane de euro din Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA); IPA oferă asistență financiară și tehnică pentru a sprijini procesul de reformă în țările în curs de aderare. Fondurile IPA dezvoltă capacitățile acestor țări, având drept rezultat evoluții pozitive și progresive în regiune (în perioada 2014-2020, IPA are un buget de aproximativ 11,7 miliarde de euro);
 • 10 milioane de euro din Instrumentul European de Vecinătate (ENI).

Context
Programul Transnațional Dunărea se bazează pe patru priorități tematice:

 1. O regiune a Dunării inovatoare și responsabilă din punct de vedere social: promovarea inovării, a transferului de cunoștințe și a spiritului antreprenorial
 2. O regiune a Dunării ecologică: conservarea și gestionarea patrimoniului natural și cultural din regiunea Dunării
 3. O regiune a Dunării mai bine conectată și mai responsabilă din punct de vedere energetic: dezvoltarea unor sisteme de transport sigure și durabile, promovarea eficienței energetice
 4. O regiune a Dunării bine guvernată: oferirea de sprijin pentru punerea în aplicare a Strategiei UE pentru regiunea Dunării și îmbunătățirea cadrelor juridice și de politici pentru a aborda provocările societale majore, cum ar fi măsurile privind piața forței de muncă, sistemele de educație, schimbările demografice etc.

Beneficiari eligibili

 • Autorități locale/ regionale/ naționale
 • Organisme de drept public
 • Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT)
 • Organizații internaționale
 • Organisme private, inclusiv IMM-uri

Ratele de cofinanțare (pentru statele membre):

 • Prioritățile 1-4: 85% FEDR + 15% cofinanțare națională
 • Prioritatea de AT: 75% FEDR + 25 % cofinanțare națională

Cofinanțarea națională poate să fie publică sau privată.

Proiecte aprobate în cadrul Programului Transnațional Dunărea: https://www.interreg-danube.eu/approved-projects

AUTORITATEA DE MANAGEMENT
Imre Csalagovits, Șef AM
E-mail: imre.csalagovits@interreg-danube.eu
Tel.: +36 1 795 2368

SECRETARIATUL COMUN
Simona Ene, Șef SC
E-mail: simona.ene@interreg-danube.eu
Tel.: +36 1 795 4082

CONTACT:
Autoritatea Națională și Punctul Național de Contact pentru Programul Transnațional Dunărea
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Direcția Generală Cooperare Teritorială Europeană
Serviciul Autorități Naționale pentru Programe Europene

Persoane de contact:
Alina Mihalache, e-mail: alina.mihalache@mdlpa.ro
Simona Arghire, e-mail: simona.arghire@mdlpa.ro
Telefon: 0372 111 305, Fax: 0372 111 456

Surse de informare:
http://www.southeast-europe.net/en/about_see/danubeprogramme/
http://www.mlpda.ro/
www.danube-region.eu
www.interreg-danube.eu

STIRI SI EVENIMENTE

DOCUMENTE STRATEGICE