Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) dezvoltă, sprijină și monitorizează implementarea acțiunilor și instrumentelor de consolidare a capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale și coordonează tehnic procesul de reformă a administrației publice centrale și locale, descentralizare și reorganizare administrativ-teritorială a țării.

Pentru realizarea acestor obiective, MDLPA desfășoară mai multe tipuri de activități:

  • Asigură cadrul instituțional necesar coordonării procesului de descentralizare; pentru implementarea măsurilor incluse în documentele strategice;
  • Fundamentează măsurile necesare pentru realizarea procesului de descentralizare;
  • Elaborează cadrul normativ necesar pentru continuarea procesului de descentralizare. Analizează legislația care reglementează exercitarea competențelor de către autoritățile administrației publice centrale și locale şi identifică noile competențe care pot fi transferate autorităților  locale;
  • Dezvoltă, sprijină și monitorizează implementarea acțiunilor și instrumentelor care urmăresc consolidarea capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale;
  • Coordonează procesul de elaborare a standardelor de calitate și după caz, de cost pentru serviciile publice descentralizate, respectiv pentru serviciile publice care urmează a fi descentralizate – de către ministere și alte organe de specialitate ale administrației publice centrale.

Mai multe informații despre procesul de descentralizare