MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, cod poștal 050706
Site: https://www.mdlpa.ro
Facebook: https://www.facebook.com/MinisterulLucrarilorPublice/
Twitter: https://twitter.com/eDezvoltare
Youtube: http://www.youtube.com/user/edezvoltare
Issuu: https://issuu.com/mdrt
Slideshare: https://www.slideshare.net/edezvoltare
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ministerul-dezvoltarii-regionale-si-administratiei-publice

REGISTRATURA:
Intrarea se face prin Strada Apolodor nr. 17, sector 5, București
Tel: 0372 111 443
Luni - Joi: 08.30 - 17.00
Vineri: 08.30 - 14.30

REGISTRATURA ELECTRONICĂ

CONDUCERE

RELAȚIA CU PRESA

PUNCT DE INFORMARE

PROGRAM DE AUDIENȚE

PETIȚII

FORMULARE TIP

UNITATEA DE POLITICI PUBLICE
Splaiul Unirii nr. 10, Scara C, sector 5, București

DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI INFRASTRUCTURĂ
Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5 (sediul Ministerului Justiției)
Tel: 0372 114 599
Fax: 0372 114 533

 • BIROUL ATESTĂRI, AUTORIZĂRI, PROGRAME FORMARE CONTINUĂ
  Tel: 0372 114 573

DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚII
Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, cod poștal 050706
Tel: 0372 111 485
Fax: 0372 111 445

DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENTUL RESURSELOR
Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, cod poștal 050706
Tel: 0372 111 467

 • DIRECȚIA RESURSE UMANE
  Tel: 0372 111 447
 • DIRECȚIA IT
  Tel: 0372 111 470

CENTRUL OPERATIV PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, cod poștal 050706
Tel: 0372 111 421

DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Piata Revoluției nr. 1A, sector 1 (sediul Ministerului Afacerilor Interne)
Tel: 021 316 59 60
Fax: 021 316 69 97

 • DIRECȚIA PENTRU STRATEGII ȘI REFORME ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ
  Tel: 021 316 59 60
 • DIRECȚIA PENTRU POLITICI FISCALE ȘI BUGETARE LOCALE
  • SERVICIUL REGLEMENTARE LEGISLAȚIE FISCALĂ ȘI BUGETARĂ LOCALĂ
   Tel: 021 303 70 80, int. 31283
  • SERVICIUL ATESTAREA DOMENIULUI PUBLIC AL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE
   Tel: 021 303 70 80, int. 31285
 • DIRECȚIA PENTRU SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE ȘI PARCURI INDUSTRIALE
  Tel: 021 303 70 80, int. 31280

DIRECȚIA GENERALĂ IMPLEMENTARE PLAN NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
Strada Piața Națiunilor Unite nr. 9, sector 5, București
Tel secretariat: 031 130 2371
E-mail: pnrr@mdlpa.gov.ro

DIRECȚIA GENERALĂ COOPERARE TERITORIALĂ EUROPEANĂ
Bd. Libertății nr. 14, sector 5, București, cod poștal 050706 (sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor)

 • DIRECȚIA AM PROGRAME COOPERARE TERITORIALĂ EUROPEANĂ
  Tel: 0372 111 312
  Fax: 0372 111 456
 • SERVICIUL AUTORITĂȚI NAȚIONALE PROGRAME EUROPENE
  Tel: 0372 111 318
  e-mail: info@mdlpa.gov.ro
 • SERVICIUL AUTORIZARE PROIECTE
  Tel: 0372 111 632 / 0372 111 639
  e-mail: info@mdlpa.gov.ro
 • SERVICIUL AUTORITATEA DE MANAGEMENT ROMÂNIA-BULGARIA
  Tel: 0372 111 305
  Fax: 0372 111 456
  e-mail: robg@mdlpa.gov.ro
 • SERVICIUL AM BAZINUL MĂRII NEGRE
  Tel. 0372 111 323
  Fax. 0372 111 456
  e-mail: blacksea-cbc@mdlpa.gov.ro
 • SERVICIUL AM ROMÂNIA-SERBIA
  Tel.: 0372 111 319
  Fax: 0372 111 456
  e-mail: romania-serbia@mdlpa.gov.ro
 • SERVICIUL AM PENTRU COOPERAREA ROMÂNIA, UCRAINA, R. MOLDOVA
  Tel: 0372 111 332
  Fax: 0372 111 456
  E-mail: info.ro-ua-md@mdlpa.gov.ro
 • SERVICIUL AM PENTRU PROGRAMUL INTERREG V-A ROMÂNIA-UNGARIA
  Tel: 0372 111 326
  e-mail: rohu@mdlpa.gov.ro
 • SERVICIUL MONITORIZARE PROIECTE
  Tel: 0372 111 367, int. 1941
  Fax: 0372 111 327
 • SERVICIUL CERTIFICARE CHELTUIELI LA COMISIA EUROPEANĂ
  Tel: 0372 111 367, int. 1955
 • DIRECȚIA CONTROL PRIM NIVEL
  Camerele 410, 411, 425
  Tel: 0372 111 324, int. 1807, 1940; 0372 111 314; 0372 111 362
  e-mail: info@mdlpa.gov.ro

Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale aflate în subordinea MDLPA


Unitățile care funcționează sub autoritatea MDLPA