În contextul finalizarii proiectului MARSPLAN-BS, scopul conferintei este de a contribui la valorificarea rezultatelor acestuia în sprijinul actiunilor viitoare de elaborare a planului de amenajare a spatiului maritim, precum si de a informa actorii relevanti cu privire la amenajarea spatiului maritim si bunele practici din domeniu.

Amenajarea spatiului maritim pentru Marea Neagra, tema centrala a conferintei, va fi abordata în cadrul evenimentului din perspectiva provocarilor si a oportunitatilor pentru România si Bulgaria.

În deschiderea conferintei vor lua cuvântul:

 • Ciprian Lucian ROSCA, secretar de stat, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
 • Adriana PETCU, secretar de stat, Ministerul Apelor si Padurilor
 • Juan RONCO ZAPATERO, Policy Officer, Directia Generala Afaceri Maritime si Pescuit (DG MARE), Directia privind Economia Albastra, Acvacultura si Amenajarea Spatiului Maritim, Comisia Europeana
 • Greta BORG, Project adviser, Agentia Executiva pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comisia Europeana
 • Tsvetelina ATANASSOVA, director, Departamentul de Planificare Strategica si Contractare, Directia Generala Planificare Strategica si Programe de Dezvoltare Regionala, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Lucrarilor Publice, Bulgaria
 • Simion NICOLAEV, director general, Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Marina “Grigore Antipa”, România
 • Atanas PALAZOV, director, Institutul de Oceanologie, Academia de Stiinte, Bulgaria

Prima sesiune a conferintei, dedicata discutarii necesitatii amenajarii spatiului maritim în vederea abordarii integrate a activitatilor maritime, are ca principale teme:

 • contributia proiectului MARSPLAN-BS la implementarea Directivei 2014/89/UE de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spatiului maritim;
 • cadrul institutional pentru derularea procesului de amenajare a spatiului maritim;
 • experienta implementarii conceptului de amenajare a spatiului maritim în alte state UE.

A doua sesiune abordeaza viziunea strategica si recomandarile de politica pentru amenajarea spatiului maritim în zona transfrontaliera din Marea Neagra pentru România- Bulgaria, având ca teme:

 • principalele provocari si oportunitati privind amenajarea spatiului maritim pentru România si Bulgaria - studii de caz: Studiul de caz zona Eforie, Studiul de caz acvacultura si pescuit, Studiul de caz privind sistemul de dirijare a navelor, Studiul de caz Sfântu Gheorghe, Studiul de caz Burgas (Interactiunea dintre uscat si mare);
 • viziunea strategica privind amenajarea spatiului maritim în România si Bulgaria (Mangalia – Shabla);
 • importanta participarii actorilor relevanti si a autoritatilor la elaborarea planului de amenajare a spatiului maritim pentru Marea Neagra;
 • principalele recomandari de politica pentru amenajarea spatiului maritim în zona transfrontaliera din Marea Neagra pentru România-Bulgaria MARSPLAN-BS;
 • actiuni viitoare: De la MARSPLAN BS catre MSP (elaborarea planului de amenajare a spatiului maritim la nivel national).

Obiectivele conferintei:

 • informarea si consultarea actorilor relevanti cu privire la importanta amenajarii spatiului maritim în contextul obligatiilor statelor membre stabilite conform Directivei 2014/89/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 iulie 2014 de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spatiului maritim;
 • dezbaterea cu privire la provocarile si oportunitatile procesului de amenajare a spatiului maritim;
 • informarea cu privire la demersurile nationale privind stabilirea cadrului institutional pentru amenajarea spatiului maritim;
 • prezentarea experientelor statelor UE în domeniul amenajarii spatiului maritim;
 • informarea cu privire la rezultatele proiectului MARSPLAN-BS;
 • sprijinirea cooperarii cu actorii relevanti în procesul de realizare a amenajarii spatiului maritim;
 • sprijinirea procesului de valorificare a rezultatelor proiectului (dupa închiderea acestuia);
 • consolidarea cooperarii transfrontaliere privind planificarea maritima;
 • informarea cu privire la actiunile viitoare necesare pentru îndeplinirea obligatiilor privind amenajarea spatiului maritim si implicarea actorilor relevanti, înca dintr-un stadiu incipient, în acest proces.

Grupul tinta - 150 de reprezentanti ai autoritatilor administratiei publice centrale si locale din România si Bulgaria, reprezentanti ai mediului academic si de cercetare, ONG-uri relevante pentru domeniul amenajarii spatiului maritim, reprezentanti ai mediului privat etc.

Expozitie de harti
În cadrul conferintei este organizata o expozitie de harti, care contine cele mai relevante rezultate ale proiectului pe urmatoarele teme:

 • planul de amenajare a spatiului maritim pentru zona transfrontaliera din Marea Neagra: Mangalia - Shabla (analiza situatiei curente - principalele utilizari ale spatiului maritim, analiza conflictelor si a sinergiilor din zonele maritime, scenariul de dezvoltare)
 • sistemul de dirijare a navelor în spatiul maritim România - Bulgaria 
 • pescuit si acvacultura în cadrul MSP
 • Sfântu-Gheorghe: Interactiunea dintre uscat si mare (Metodologie Sketch Map)
 • Burgas: Interactiunea dintre uscat si mare

Formular de înregistrare

Agenda conferintei