www.blacksea-cbc.net

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN BAZINUL MĂRII NEGRE 2014-2020

1. Fișa Program
2. Stadiul implementării programului
3. Apeluri de proiecte:

EVENIMENTE

CONTACT

Autoritatea de Management (AM)
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Direcția Generală Cooperare Teritorială Europeană
Direcția AM Programe Cooperare Teritorială Europeană
Bd. Libertății nr.16, Latura Nord, Sector 5, București

Șef Autoritate de Management: Iulia Hertzog, director general
Persoană de contact: Laura Bobârnac, șef serviciu

Tel: 0372 111 323
Fax: 0372 111 456
E-mail: blacksea-cbc@mdlpa.ro; laura.bobarnac@mdlpa.ro

Secretariatul Tehnic Comun (STC)
Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est
Blvd. Tomis nr.48, Constanța

Ofițer comunicare: Jesica Păpușă

Tel: 0341 452 836
Fax: 0341 452 841
E-mail: office@bsb.adrse.ro

Surse de informare
www.blacksea-cbc.net
www.ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/european-neighbourhood-policy/cross-border-cooperation_en
www.ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/01/29-01-2020-panorama-71-neighbours-join-forces-to-face-global-challenges
www.ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/next/
www.interreg.eu/programme/eni-cbc-black-sea-basin/
www.goforenicbc.eu/index.php/en/   

www.facebook.com/BlackSeaBasin/
www.instagram.com/blackseabasincbc
www.facebook.com/EUinmyregion

www.mdlpa.ro