BIROURI DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

AUTORITATEA PENTRU COORDONAREA INSTRUMENTELOR STRUCTURALE (ACIS)
Ministerul Afacerilor Europene (MAEur)

Bd. Mircea Vodã, nr. 44, sector 3, București
Tel. 021/302 52 00, fax. 021/302 52 64
fonduri.ue@mfinante.ro
www.dae.gov.ro/

Centrul de Informare pentru Instrumente Structurale
Bd. Iancu de Hunedoara nr. 54B, Sector  1, Bucuresti
HELP DESK: Numãr scurt 021 93 40 (pentru suport din partea ofiterilor de informare, numar cu tarif normal)
Telefon: 021/210 77 53
PROGRAM DE LUCRU
Luni-Vineri: 10:00 - 18:00
Sambata: 10:00 - 16:00
contact@fonduri-ue.ro
www.fonduri-ue.ro


COMISIA EUROPEANĂ

Reprezentanta Comisiei Europene în România
Str. Vasile Lascãr 31, 020492 Bucuresti
Telefon: (+ 40-21) 203.54.00
Fax: (+40-21) 316.88.08
comm-rep-ro@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/romania